Zabawa karnawałowa Na świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 7 lutego 2020 r. odbyła się coroczna zabawa karnawałowa. Poza mieszkańcami DPS w Gnojnie oraz uczestnikami miejscowych WTZ w imprezie uczestniczyły mieszkanki z Domów Pomocy Społecznej w Mnichowie, Słupi Pacanowskiej, Zborowie, jak również uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zreczu Dużym i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach wraz z opiekunami.
Uczestników zabawy przywitała Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Pani Renata Szymańska-Gałązka, wraz z Kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie, Panem Tomaszem Łukawskim, po czym rozpoczęła się zabawa taneczna przerywana różnymi konkursami z nagrodami. Wszyscy uczestnicy imprezy bawili się przy muzyce zespołu wokalno-instrumentalnego miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowano poczęstunek. Nie zabrakło też okolicznościowego tortu z okazji XXVI rocznicy powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy DPS w Gnojnie.

 

 

 

 Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa
 Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa  Zabawa karnawałowa
 Zabawa karnawałowa