Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2024 r. 

PDF ]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2023 r. 

PDF ]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2022 r. 

PDF ]