Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2022 r. 

PDF ]