W pracowni stolarsko - ślusarskiej wykonywane są między innymi: drobna galanteria drewniana, przedmioty przestrzenne, ramki do prac wykonywanych przez inne pracownie. Rehabilitacja zawodowa w pracowni, to głównie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy, posługiwanie się ręcznymi narzędziami, elektro-narzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Wyżej wymienione czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającymi z życia codziennego.

Pracownia Stolarsko - Ślusarska

Duży nacisk stawiany jest na zagadnienia bezpiecznego i higienicznego prowadzenia czynności w pracowni. Rehabilitacja społeczna realizowana jest ponadto poprzez: prowadzenie treningu ekonomicznego, i wspólne wyjścia po zakup materiałów do terapii.