Terapia Zajęciowa - jest usprawnianiem fizycznym i psychicznym , po przez wykonywanie różnych zajęć.

Celem terapii zajęciowej - jest zapobieganie skutkom ograniczania aktywności, która towarzyszy chorobie i przywracanie zdolności do aktywnego funkcjonowania w środowisku. Ponadto realizuje zadania mające na celu rozwój psychoruchowy, poprawę i doskonalenie sprawności manualnych.

Mieszkańcy regularnie uczestniczą w terapii zajęciowej prowadzonej przez instruktora w przeznaczonych do tego celu dwóch pracowniach.
Program zajęć jest urozmaicony i dostosowany do możliwości uczestników.

Zajęcia prowadzone są :

 • indywidualnie.
 • grupowo,
 • zbiorowo.

W naszym Domu realizowane są następujące formy terapii zajęciowej:

ERGOTERAPIA

 • Dziewiarstwo
 • Hafciarstwo
 • Wikliniarstwo
 • Tkactwo
 • Metaloplastyka
 • Ogrodnictwo

SOCJOTERAPIA

 • Ludoterapia - zabawo terapia
 • Terapia ruchem
 • Trening umiejętności społecznych
 • Rekreacja

ARTETERAPIA

 • Malarstwo
 • Rysunek
 • Rzeźba
 • Filmoterapia
 • Sztuki użytkowe
 • Zdobnictwo i dekoratorstwo
 • Choreoterapia
 • Biblioterapia
 • Muzykoterapia

Stosowane przez instruktora naszego Domu rodzaje, metody i techniki terapii zajęciowej zapewniają urozmaicenie i wypełnienie czasu wolnego mieszkańców, ale również daje możliwość rozwijania swoich potrzeb i zainteresowań.

Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa
Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa
Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa Terapia Zajęciowa
Terapia Zajęciowa