Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie dysponuje dwoma pawilonami mieszkalnymi przeznaczonymi dla swoich pensjonariuszy. Obydwa pawilony, podobnie jak i ich otoczenie, pozbawione są barier architektonicznych, znajdują się w nim wszystkie konieczne ogólnodostępne pomieszczenia. Dom posiada 1 pokój 1-osobowy, 19 pokoi 2-osobowych, 14 pokoi 3-osobowych dla osób chodzących, jak również 5 pokoi 4-osobowych dla osób leżących. Pokoje mieszkalne posiadają odpowiedni metraż, zostały wyposażone w niezbędne meble, liczba łazienek i toalet w nich się znajdujących również odpowiada wymaganiom stawianym tego typu placówkom przez rozporządzenie Ministra Pracy i Po-lityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.