Uczestnicy biorą udział w pracowni tej w zajęciach ruchowych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Do dyspozycji uczestników w Sali rehabilitacyjnej są oddane rowery treningowe, steper, materace, drabinki, atlas. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu ćwiczą na podwieszeniach.

Sala Rehabilitacji Ruchowej Sala Rehabilitacji Ruchowej