Pracownia muzykoterapii pobudza inwencję twórczą, fantazje, kształtuje umiejętność wszechstronnej obserwacji, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej. W tym celu organizowane są zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne. Do terapii wykorzystywane są utwory muzyczne, piosenki, tańce, bajki.

Pracownia Muzykoterapii

Pod kierunkiem instruktora uczestnicy uczą się grać na instrumentach, przygotowywani są do prezentacji artystycznych, przeglądów, konkursów wokalnych i tanecznych. W ramach pracowni muzycznej WTZ działa zespół wokalno-instrumentalny „Babelki”, który swoimi występami uświetnia rożne uroczystości lokalne, powiatowe, wojewodzkie. Poprzez takie zajęcia poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć, doskonalą swoją dykcję oraz słuch.

Pracownia Muzykoterapii