Pracownia gospodarstwa domowego za cel stawia sobie wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych uczestników warsztatu, ich przygotowanie zawodowe związane z kuchnią i przygotowywanymi tam potrawami oraz kulturą spożywania posiłku. Uczestnicy w trakcie zajęć w pracowni muszą zwrócić szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo oraz przestrzegania ogólnych zasad higieny.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Osoby, które uczestniczą w zajęciach tej pracowni uczą się również obsługi urządzeń gospodarstwa domowego (piec elektryczny, zmywarka, czajnik bez przewodowy, robot kuchenny, maszynka do rozdrabniania warzyw, pralki automatycznej , prawidłowego użytkowania lodówki i zamrażarki). Zajęcia oparto na następujących metodach: wykładzie, pogadance, dyskusji, opisywaniu, samodzielnej pracy - metodzie praktycznej, pokazie, wyjaśnianiu, rozwijaniu umiejętności, instruktażu, metodzie wzrokowej, metodzie słuchowej, metodzie dotykowej, metodzie smakowej, metodzie węchowej. Mają one rozwijać zdolności kształcenia i doskonalenia strony manualnej i intelektualnej.

Pracownia Gospodarstwa Domowego