Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Od 1994 r. przy Domu działają Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników ( mieszkańców Domu i okolicznego środowiska) Zajęcia prowadzone są na bazie 5 pracowni tematycznych

  • gospodarstwa domowego
  • przyrodniczo-środowiskowej
  • plastyczno-humanistycznej
  • stolarsko-ślusarskiej
  • muzykoterapii

Dodatkowo prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej, które mają charakter indywidualny uzależniony od schorzeń i zaleceń lekarskich. Uczestnicy objęci są dodatkowo opieką lekarsko-pielegniarską, psychologiczną, i duszpasterską. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy rewalidacji uczestników opracowane przez Radę Programową warsztatu. Metody pracy instruktorów terapii zajęciowej polegają na dostosowaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do indywidualnych predyspozycji psychofizycznych uczestników WTZ

Oprócz działań wynikających z założeń programowych-terapeutycznych WTZ, prowadzi bardzo szeroką działalność K.O i sportową.

Warsztaty Terapii Zajęciowej wspólnie z Domem Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, które powstało w 2001 r realizuje 3 imprez o zasięgu wojewódzkim dla osób niepełnosprawnych woj. świętokrzyskiego:

  • Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w Gnojnie
  • Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku
  • Wojewódzki Rajd Pieszy ( co roku na innej trasie widokowej )