„Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie”

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Numer Konta 24 8483 0001 2001 0028 6000 0001

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie powstało w 2001 r . Członkami Stowarzyszenia są pracownicy i mieszkańcy Domu i WTZ.

 

Władze Stowarzyszenia:

Prezes – Tomasz Łukawski

Sekretarz – Stanisław Kozioł

Skarbnik – Barbara Gajek

Celem „stowarzyszenia” jest:

 1. praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym,
 2. współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych,
 4. propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych,
 5. podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych,
 6. pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
 8. wspieranie statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej,
 9. organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych,

Stowarzyszenie prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
Organizowało szereg imprez integracyjnych o charakterze kulturalno –sportowym m.in.:

 • Wojewódzkie Przeglądy Artystyczne Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku
 • Świętokrzyskie Turnieje Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w Gnojnie
 • Świętokrzyskie Rajdy Piesze Osób Niepełnosprawnych

Powyższe zadania realizowane były w ramach dofinansowania zadań publicznych z zakresu kultury i sportu przez Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego Starostwo Powiatowe w Busku i Kielcach.

Ponadto Stowarzyszenie organizowało wiele imprez plenerowych dla jednostek opieki społecznej powiatu buskiego z okazji Dnia Dziecka i Pożegnania Lata.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę:

 • ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim skąd pozyskujemy żywność na organizowanie II śniadań dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie i ich rodzin jak również pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.
 • z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Wolontariatu w Kielcach
 • z Biurem Wolontariatu w Chmielniku.

Prowadzona działalność naszego Stowarzyszenia w przyczynia się do integracji osób niepełnosprawnych z jednostek pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego jak również z lokalną społecznością, która licznie uczestniczy i angażuje się w organizację naszych działań.

Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie
Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie