Spotkanie wigilijneZ udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, uczestników miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pracowników w/w placówek na świetlicy DPS w dniu 20 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie wigilijne. Na spotkaniu pojawili się również Starostowie Powiatu Buskiego, Panowie Jerzy Kolarz i Stanisław Klimczak, Wójt Gminy Gnojno, Pan Zbigniew Janik, jak również Proboszcz Parafii w Gnojnie, ks. Adam Pajda.
Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Renata Szymańska-Gałązka, która powitała wszystkich obecnych życząc im wesołych świąt Bożego Narodzenia. W dalszej części spotkania głos zabierali Proboszcz Adam Pajda, Starosta Jerzy Kolarz oraz Starosta Stanisław Klimczak. Wszyscy w/w dołączyli się do życzeń przekazanych przez Panią Dyrektor. Na zakończenie części oficjalnej dla wszystkich uczestników spotkania kilka kolęd i pastorałek zagrał zespół „Bąbelki” prowadzony przez instruktorów WTZ w Gnojnie, Panią Barbarę Szwarczyńską i Pana Krzysztofa Janickiego. Po zakończeniu części oficjalnej i połamaniu się opłatkiem wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do stołów, gdzie mogli skosztować wielu tradycyjnych dań wigilijnych.

 Spotkanie wigilijne  Spotkanie wigilijne  Spotkanie wigilijne  Spotkanie wigilijne  Spotkanie wigilijne
 Spotkanie wigilijne  Spotkanie wigilijne  Spotkanie wigilijne