Pracownia plastyczno-humanistyczna zajmuje się rozwijaniem szczególnych uzdolnień i zainteresowań uczestników, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych rąk, koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez zajęcia np.: malowanie na szkle, folii, malowanie pastelami, szkicowanie, praca z bibułą , plasteliną, modeliną, glinką rzeźbiarską a także tkaniem i wyszywaniem haftem krzyżykowym. Uczestnicy włączają się w wykonywanie potrzebnych dekoracji, kartek okolicznościowych i upominków.

Pracownia Plastyczno-Humanistyczna

Pracownia realizuje założenia planu pracy, indywidualnego programu rehabilitacji dla poszczególnych uczestników. Zajęcia przebiegają w sferze ruchowej, społecznej, zawodowej. Indywidualny program rehabilitacji jest ściśle dostosowany do poziomu każdego uczestnika i realizowany stopniowo.

Pracownia Plastyczno-Humanistyczna