STOWARZYSZENIE

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE

 

 

„Stowarzyszenie przyjaciół DPS w Gnojnie”

 

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

 

Numer Konta 24 8483 0001 2001 0028 6000 0001

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie powstało w 2001 r . Członkami Stowarzyszenia są pracownicy i mieszkańcy Domu i WTZ.


Władze Stowarzyszenia:


Prezes – Tomasz Łukawski


Sekretarz – Stanisław Kozioł


Skarbnik – Barbara GajekCelem „stowarzyszenia” jest:

 1. praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym,
 2. współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych,
 4. propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych,
 5. podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych,
 6. pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
 8. wspieranie statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej,
 9. organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych,Stowarzyszenie prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
Organizowało szereg  imprez integracyjnych o charakterze kulturalno –sportowym m.in.:

 

 • Wojewódzkie Przeglądy Artystyczne Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku
 • Świętokrzyskie Turnieje Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w Gnojnie
 • Świętokrzyskie Rajdy Piesze Osób Niepełnosprawnych


Powyższe zadania realizowane były w ramach dofinansowania zadań publicznych z zakresu kultury i sportu przez  Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego Starostwo Powiatowe w Busku i Kielcach.

Ponadto Stowarzyszenie organizowało wiele imprez plenerowych dla jednostek opieki społecznej powiatu buskiego
z okazji Dnia Dziecka i Pożegnania Lata.

Stowarzyszenie  nawiązało współpracę:

 

 • ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim skąd pozyskujemy żywność na organizowanie II śniadań dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie i ich rodzin jak również pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

 

 • z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Wolontariatu w Kielcach

 

 • z Biurem Wolontariatu w Chmielniku.


Prowadzona działalność  naszego Stowarzyszenia w przyczynia się do integracji osób niepełnosprawnych z jednostek pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego jak również z lokalną społecznością, która licznie uczestniczy i angażuje się w organizację naszych działań.

 

DSC03931.JPGDSC_9016.JPGDSC_9417.JPGDSC_9447.JPGDSC_9608.JPGDSC_9686.JPGDSC_9709.JPGDSC_9713.JPG

© 2013-2015 - DPS w Gnojnie

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla!jest na licencji GNU

Tuesday the 15th.