XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób NiepełnosprawnychW dniach 17-18 października 2019 roku w Chmielnickim Centrum Kultury odbył się XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Mottem tegorocznego Festiwalu było – Damy Polskiej Piosenki.

Organizatorami spotkania było po raz kolejny Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy w Gnojnie wspólnie z Domem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gnojnie. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentowało się 28 zespołów artystycznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego województwa. Przegląd jest imprezą cykliczną organizowaną corocznie w Chmielniku, gdzie osoby niepełnosprawne mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego (muzyka, spektakle teatralne, śpiew, taniec). Wszystkie grupy biorące udział w tym artystycznym wydarzeniu otrzymali ex aequo pierwsze miejsce. Uczestnicy Przeglądu dzięki przychylności sponsorów zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. Zadanie współfinansowane było z środków finansowych Powiatu Buskiego, Wojewody Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego (środki PFRON).

W Przeglądzie Artystycznym uczestniczyła liczna grupa wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego z Chmielnika.

Jak co roku organizatorzy spotkania przyznali statuetkę „Przyjaciela Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie". W roku bieżącym wyróżnienie otrzymała Pani Małgorzata Gładyszewska – dyrektor Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku. Festiwal odbywał się pod honorowym Patronatem Wojewody Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych