POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIENa świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 29 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Dyrektora DPS, Stanisława Kozioła, połączone z powitaniem nowej Pani Dyrektor, Renaty Szymańskiej-Gałązki. Na uroczystościach poza w/w zjawili się także Starostowie Powiatu Buskiego, Panowie Jerzy Kolarz i Stanisław Klimczak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Pan Andrzej Smulczyński, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Pan Jerzy Kulpiński, a także pracownicy DPS w Gnojnie, pracownicy miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz niektórzy mieszkańcy Domu.

Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie Pana Tomasza Łukawskiego, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie, jak również Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Pan Łukawski w imieniu wszystkich pracowników DPS i WTZ w Gnojnie podziękował Panu Stanisławowi Koziołowi za 28 lat kierowania miejscową placówką. W dalszej części głos zabierali Starostowie Powiatu Buskiego, Pan Jerzy Kolarz oraz Pan Stanisław Klimczak, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Pan Andrzej Smulczyński, który poza pożegnalnym wystąpieniem odczytał także specjalnie przygotowany na tą okazję wiersz. Po w/w wystąpieniach Panowie Starostowie powitali nową Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Panią Renatę Szymańską-Gałązkę, życząc jej sukcesów na nowym stanowisku oraz wręczając bukiet kwiatów. Następnie w imieniu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie podziękowania dla Pana Dyrektora Stanisława Kozioła przekazała Pani Barbara Gajek – Księgowa DPS, a następnie w imieniu mieszkańców Domu to samo uczynił Pan Tomasz Walkowicz. Zarówno Pani Gajek, jak i Pan Walkowicz, powitali ponadto nową Panią Dyrektor, Renatę Szymańską-Gałązkę, życząc jej powodzenia w kierowaniu Domem Pomocy w Gnojnie. Poza podziękowaniami Pan Dyrektor Stanisław Kozioł z rąk w/w otrzymał również kwiaty, jak również pamiątkowe prezenty. Po wszystkich w/w wystąpieniach głos zabrał Pan Dyrektor, Stanisław Kozioł, dziękując wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie za wieloletnią współpracę, jak również dziękując mieszkańcom Domu. Pan Dyrektor podziękował też Panom Starostom oraz Dyrektorowi PCPR w Busku-Zdroju za współpracę oraz pomoc, na którą mógł liczyć w trakcie piastowania swojej funkcji. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała nowa Dyrektor Domu, Pani Renata Szymańska-Gałązka, dziękując za miłe powitanie oraz wyrażając nadzieję na udaną współpracę podczas kierowania Domem Pomocy Społecznej w Gnojnie. Po zakończeniu części oficjalnej dla wszystkich przygotowano poczęstunek.

POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE
POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE
POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE POŻEGNANIE PANA DYREKTORA I POWITANIE NOWEJ PANI DYREKTOR DPS W GNOJNIE