III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGOW dniach 15-17.11.2018 r. grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Domu wypoczywała w Zakopanem w ramach III TatrzańskichSpotkań Turystyczno-Krajoznawczych Osób Niepełnosprawnych Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Celem wyjazdu była promocja zdrowego stylu życia, integracja młodzieży niepełnosprawnej i promowanie regionu górskiego, jego zabytków i walorów przyrodniczych. Realizacja w/w wyjazdu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku.

 

III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
III TATRZAŃSKIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO