W dniu 1 września 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. W inauguracji nowego roku szkolnego wziął udział Starosta Buski, Pan Jerzy Kolarz. Pan Starosta oraz Dyrekcja Placówki życzyli wszystkim uczniom obfitującego w efekty nauki nowego roku szkolnego. W wydarzeniu wzięło udział czterech mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, którzy w rozpoczętym roku szkolnym będą kontynuować naukę w SOSW w Broninie.Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w SOSW w Broninie