XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych       W dniach 21-22 października 2021 roku w Chmielnickim Centrum Kultury odbył się XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami przeglądu było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Dom Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gnojnie. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentowało się 25 zespołów artystycznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa świętokrzyskiego. Z uwagi na pandemię koronawirusa w bieżącym roku wykonawcy z większości placówek nie byli obecni w Chmielnickim Centrum Kultury, ich występy były prezentowane jedynie z odtworzenia na ekranie projekcyjnym. Tegoroczny przegląd współfinansowany był ze środków finansowych Powiatu Buskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego (środki PFRON) oraz Fundacji PZU.

 

 

 XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
 XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych  XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych

 

Nagrania video dostępne pod linkiem: TUTAJ

Film należy rozpakować dowolnym programem do archiwizacji.