XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne      W dniu 17 września 2021 r. odbyły się XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne na trasie Chroberz - Stara Zagość. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Dom Pomocy Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie. W tegorocznym rajdzie wzięły udział osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie z 20 placówek pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego tj. DPS Bejsce, WTZ Busko-Zdrój, WTZ Kielce ul. Krzemionkowa, WTZ Kielce ul. Słoneczna, DPS Łagiewniki, WTZ Mnichów, WTZ Osiny, WTZ Ostrów, WTZ Piasek Wielki, DPS Pińczów, WTZ Połaniec, WTZ Sędek, WTZ Skarżysko Kamienna, DPS Słupia Pacanowska, DPS Zborów, DPS Zgórsko, WTZ Zgórsko, SDŚ Zrecze Duże, DPS Gnojno i WTZ Gnojno. Z uwagi na bardzo złe warunki atmosferyczne uczestnicy imprezy trasę Chroberz – Stara Zagość pokonali wyjątkowo nie pieszo, ale własnymi busami. Po wizycie w kościele św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości uczestnicy rajdu zostali poczęstowali gorącym posiłkiem, obdarowani pamiątkowymi nagrodami i okolicznościowymi dyplomami. W trakcie imprezy odbyło się ponadto ognisko. XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Fundacji PZU. Organizatorzy imprezy dziękują ponadto Proboszczowi Parafii św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości ks. Radosławowi Sobalkowskiemu za udzieloną gościnę.

 

 

 XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne
 XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne  XII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Aktywizujące Osoby Niepełnosprawne