XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób NiepełnosprawnychW dniach 18-20 października 2018 roku w Chmielnickim Centrum Kultury odbył się XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Mottem tegorocznego Festiwalu była – Muzyka lat 80-tych

Organizatorami spotkania było po raz kolejny Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy w Gnojnie wspólnie z Domem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gnojnie. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentowało się 28 zespołów artystycznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego województwa. Przegląd jest imprezą cykliczną organizowaną corocznie w Chmielniku, gdzie osoby niepełnosprawne mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego (muzyka, spektakle teatralne, śpiew, taniec). Wszystkie grupy biorące udział w tym artystycznym wydarzeniu otrzymali ex aequo pierwsze miejsce. Uczestnicy Przeglądu dzięki przychylności sponsorów zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. W Przeglądzie Artystycznym uczestniczyła liczna grupa wolontariuszy z Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Gimnazjum z Chmielnika.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisłąw Klimczak – Wicestarosta Buski Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Mariusz Ściana – V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Renata Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielniku Anna Olesińska – V-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielniku Małgorzata Gładyszewska – Dyrektor Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku Barbara Tomaszewska – Dyrektor ZDZ w Chmielniku

Jak co roku organizatorzy spotkania przyznali statuetkę „Przyjaciela Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie". W roku bieżącym wyróżnienie otrzymała Pani Alicja Kuzińska – emerytowany pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Zadanie współfinansowane było z środków finansowych Powiatu Buskiego, Wojewody Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego ( środki PFRON ).

XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych